Sunday, November 15, 2015

Inför Spelcirkeln - Våld

Violence can be surprising, but it is not interesting or exciting or involving in itself. What caused it may be interesting. Its effects may be of intellectual interest. But it is not emotionally interesting in and of itself. On the contrary. The psychological use of violence in art is, paradoxically, not to engage our emotions but rather to put our emotions on hold, heighten our perceptions, and get us ready to think. But since so few public narratives—as offered by television and film—give us much to think about, most of it is wasted.

Rollspela vs vara sig själv.

Vara vs kontrollera, inlevelse bland gamers vs icke-gamers (slippery slope av våld i tvspel - Virtual Reality och större realistisk fidelity)

"Beauty of being removed from intense investment" och dess relation till våld.

"To equate violence by the avatar with the player’s supposed internal desire for violence."

Empati/sympati för spelar-avataren och andra npcs i världen som möjliggörare/förhindrare av våld.

Sadism vs våld

Problem att rollspela annat kön/sexualitet/etc - brist på empati eller förmåga att leva sig in i världen som främjar/försvårar?

Könsaspekt av våld - mot vilka (kvinnor som blir monster, psykiskt sjuka som zombies), målgrupp, begreppet "gamer", kvinnor som krigare (Rayman Legends), våld mot män status quo

Våld som lösning vs orsak

Våld som realism (one shot kills mer ärliga, sanitized våld och educatonal considerations), mogenhet som mogna lösningar och inte bara innehåll vi döljer från barn/mature representation (våld som något edgy/vuxet - Brittisk ny våg, Game of Thrones, MGSV, This War of Mine)

Värde av våld - som pekpine, empowerment (power fantasy vs revolutionära aspirationer), Opera Omnia och avhumanisering/lager av abstraktion

Vad förhindrar alternativ till våld i spel? (förväntningar på choice i narrativa spel, player privilege, Mass Effect 3, det konstiga i att göra spelmekanik av vardagliga relationer)

Våld som spektakel och belöning/bestraffning (stealth games, fatality, RE4, Tomb Raider/Uncharted ludonarrative dissonans)

No comments:

Post a Comment